Bếp từ

Bosch Bếp từ 3 bếp Bosch PID651DC5E NK
7%

Bếp từ 3 bếp Bosch PID651DC5E NK

14,800,000₫ 15,950,000₫
So sánh
Bếp từ 3 bếp Bosch PID651DC5E NK
Giá bán: 14,800,000₫
Mô tả sản phẩm

Bếp từ 3 bếp Bosch PID651DC5E NK mới, nguyên đai, nguyên kiện. Xp thông tin chi tiết về sản phẩm và nhận ngay ưu đãi tại Thế Giới Điện Máy 247.

Bosch Bếp từ 5 bếp Bosch PXX975DC1E
5%

Bếp từ 5 bếp Bosch PXX975DC1E

34,200,000₫ 36,090,000₫
So sánh
Bếp từ 5 bếp Bosch PXX975DC1E
Giá bán: 34,200,000₫
Mô tả sản phẩm

Bếp từ 5 bếp Bosch PXX975DC1E  mới, nguyên đai, nguyên kiện. Xp thông tin chi tiết về sản phẩm và nhận ngay ưu đãi tại Thế Giới Điện Máy 247.

Bosch Bếp từ ba vùng nấu lắp âm Bosch PID675DC1E
9%
Mô tả sản phẩm

Bếp từ ba vùng nấu lắp âm Bosch PID675DC1E mới, nguyên đai, nguyên kiện. Xp thông tin chi tiết về sản phẩm và nhận ngay ưu đãi tại Thế Giới Điện Máy 247.

Bosch Bếp từ Bosch PIE631FB1E serie 6
11%

Bếp từ Bosch PIE631FB1E serie 6

12,400,000₫ 14,000,000₫
So sánh
Bếp từ Bosch PIE631FB1E serie 6
Giá bán: 12,400,000₫
Mô tả sản phẩm

Bếp từ Bosch PIE631FB1E serie 6 mới, nguyên đai, nguyên kiện. Xp thông tin chi tiết về sản phẩm và nhận ngay ưu đãi tại Thế Giới Điện Máy 247.

Bosch Bếp từ Bosch PIJ651FC1E series 6
9%

Bếp từ Bosch PIJ651FC1E series 6

15,800,000₫ 17,300,000₫
So sánh
Bếp từ Bosch PIJ651FC1E series 6
Giá bán: 15,800,000₫
Mô tả sản phẩm

Bếp từ Bosch PIJ651FC1E series 6 mới, nguyên đai, nguyên kiện. Xp thông tin chi tiết về sản phẩm và nhận ngay ưu đãi tại Thế Giới Điện Máy 247.

Bosch Bếp từ Bosch PIJ651FC5E series 6
10%

Bếp từ Bosch PIJ651FC5E series 6

14,900,000₫ 16,500,000₫
So sánh
Bếp từ Bosch PIJ651FC5E series 6
Giá bán: 14,900,000₫
Mô tả sản phẩm

Bếp từ Bosch PIJ651FC5E mới, nguyên đai, nguyên kiện. Xp thông tin sản phẩm và nhận ngay ưu đãi tại Thế Giới Điện Máy 247.

Bosch Bếp từ Bosch PUJ61RBB5E
3%

Bếp từ Bosch PUJ61RBB5E

10,400,000₫ 10,700,000₫
So sánh
Bếp từ Bosch PUJ61RBB5E
Giá bán: 10,400,000₫
Mô tả sản phẩm

Bếp từ Bosch PUJ61RBB5E điều khiển cảm ứng giá tốt tại kho. Xp thông tin sản phẩm và mua hàng ngay!

Bosch Bếp từ Bosch PWP611BB5E series 4
11%

Bếp từ Bosch PWP611BB5E series 4

11,500,000₫ 12,940,000₫
So sánh
Bếp từ Bosch PWP611BB5E series 4
Giá bán: 11,500,000₫
Mô tả sản phẩm

Bếp từ Bosch PWP611BB5E series 4 mới, nguyên đai, nguyên kiện. Xp thông tin chi tiết về sản phẩm và nhận ngay ưu đãi tại Thế Giới Điện Máy 247.

Bosch Bếp từ Bosch PXE601DC1E
7%

Bếp từ Bosch PXE601DC1E

16,800,000₫ 18,000,000₫
So sánh
Bếp từ Bosch PXE601DC1E
Giá bán: 16,800,000₫
Mô tả sản phẩm

Bếp từ Bosch PXE601DC1E mới, nguyên đai, nguyên kiện. Xp thông tin chi tiết về sản phẩm và nhận ngay ưu đãi tại Thế Giới Điện Máy 247.

Bosch Bếp Từ Bosch PXE801DC1E Series 8
9%

Bếp Từ Bosch PXE801DC1E Series 8

19,300,000₫ 21,200,000₫
So sánh
Bếp Từ Bosch PXE801DC1E Series 8
Giá bán: 19,300,000₫
Mô tả sản phẩm

Bếp từ Bosch PXE801DC1 mới, nguyên đai, nguyên kiện. Xp thông tin chi tiết về sản phẩm và nhận ngay ưu đãi tại Thế Giới Điện Máy 247.

Bosch Bếp Từ Bosch PXV875DC1E Serie 8
5%

Bếp Từ Bosch PXV875DC1E Serie 8

20,500,000₫ 21,690,000₫
So sánh
Bếp Từ Bosch PXV875DC1E Serie 8
Giá bán: 20,500,000₫
Mô tả sản phẩm

Bếp Từ Bosch PXV875DC1E Serie 8 mới, nguyên đai, nguyên kiện. Xp thông tin chi tiết về sản phẩm và nhận ngay ưu đãi tại Thế Giới Điện Máy 247.

Bosch Bếp Từ Bosch PXX675DC1E Series 8
9%

Bếp Từ Bosch PXX675DC1E Series 8

17,500,000₫ 19,200,000₫
So sánh
Bếp Từ Bosch PXX675DC1E Series 8
Giá bán: 17,500,000₫
Mô tả sản phẩm

Bếp Từ Bosch PXX675DC1E Series 8 mới, nguyên đai, nguyên kiện. Xp thông tin chi tiết về sản phẩm và nhận ngay ưu đãi tại Thế Giới Điện Máy 247.

Bosch Bếp từ Bosch PXY875DC1E series 8
7%

Bếp từ Bosch PXY875DC1E series 8

21,900,000₫ 23,460,000₫
So sánh
Bếp từ Bosch PXY875DC1E series 8
Giá bán: 21,900,000₫
Mô tả sản phẩm

Bếp từ Bosch PXY875DC1E mới, nguyên đai, nguyên kiện. Xp thông tin chi tiết về sản phẩm và nhận ngay ưu đãi tại Thế Giới Điện Máy 247.

Lọc Sắp xếp Danh mục
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0962 538 373