Tủ đông, Tủ mát

Sanaky Tủ đông 1 ngăn 2 cánh 305 lít inverter Sanaky VH-4099A4K (mặt kính cường lực xám)
13%
Mô tả sản phẩm

Tủ đông 1 ngăn 2 cánh 305 lít inverter Sanaky VH-4099A4K (mặt kính cường lực xám) mới nguyên đai nguyên kiện. Xp thông tin sản phẩm và nhận ngay ưu đãi tại Thế Giới Điện Máy 247.

Sanaky Tủ đông 1 ngăn 2 cánh Inverter Sanaky 410 lít VH-5699HY3
9%
Mô tả sản phẩm

Tủ đông 1 ngăn 2 cánh Inverter Sanaky VH-5699HY3 mới nguyên đai nguyên kiện. Xp thông tin sản phẩm và nhận ngay ưu đãi tại Thế Giới Điện Máy 247.

Sanaky Tủ đông 1 ngăn 2 cánh inverter Sanaky VH-2899A3 (280 lít)
16%
Mô tả sản phẩm

 Tủ đông 1 ngăn 2 cánh inverter Sanaky VH-2899A3 (280 lít) mới nguyên đai nguyên kiện.Xp thông tin sản phẩm và nhận ngay ưu đãi tại Thế Giới Điện Máy 247.

Sanaky Tủ đông 1 ngăn 2 cánh Inverter Sanaky VH-3699A3 360 lít
15%
Mô tả sản phẩm

Tủ đông 1 ngăn 2 cánh Inverter Sanaky VH-3699A3 360 lít mới nguyên đai nguyên kiện. Xp thông tin sản phẩm và nhận ngay ưu đãi tại Thế Giới Điện Máy 247.

Sanaky Tủ đông 1 ngăn 2 cánh Inverter Sanaky VH-4099A3 305 lít
15%
Mô tả sản phẩm

Tủ đông 1 ngăn 2 cánh Inverter Sanaky VH-4099A3 305 lít mới nguyên đai nguyên kiện. Xp thông tin sản phẩm và nhận ngay ưu đãi tại Thế Giới Điện Máy 247.

Sanaky Tủ đông 1 ngăn 2 cánh Inverter Sanaky VH-8699HY3 760 lít
8%
Mô tả sản phẩm

Tủ đông 1 ngăn 2 cánh Inverter Sanaky VH-8699HY3 760 lít mới nguyên đai nguyên kiện. Xp thông tin sản phẩm và nhận  ngay ưu đãi tại Thế Giới Điện Máy 247.

Sanaky Tủ đông 1 ngăn 2 cánh mở 280 lít Sanaky VH 2899A1
21%
Mô tả sản phẩm

Tủ đông 1 ngăn 2 cánh mở Sanaky VH 2899A1 mới nguyên đai nguyên kiện. Xp thông tin sản phẩm và nhận ngay ưu đãi tại Thế Giới Điện Máy 247.

Sanaky Tủ đông 1 ngăn 2 cánh mở 305 lít Sanaky VH 4099A1
16%
Mô tả sản phẩm

Tủ đông 1 ngăn 2 cánh mở Sanaky VH 4099A1 mới nguyên đai nguyên kiện. Xp thông tin sản phẩm và nhận ngay ưu đãi tại Thế Giới Điện Máy 247.

Sanaky Tủ đông 1 ngăn 2 nắp kính lùa Sanaky VH 999K - 516 lít
6%
Mô tả sản phẩm

Tủ đông 1 ngăn 2 nắp kính lùa Sanaky VH 999K - 516 lít mới nguyên đai nguyên kiện. Xp thông tin sản phẩm và nhận ngay ưu đãi tại Thế Giới Điện Máy 247.

Sanaky Tủ đông 1 ngăn nắp kính lùa 437 lít Sanaky VH 6899K3
9%
Mô tả sản phẩm

Tủ đông 1 ngăn nắp kính lùa Sanaky VH 6899K3 mới nguyên đai nguyên kiện. Xp thông tin sản phẩm và nhận ngay ưu đãi tại Thế Giới Điện Máy 247.

Sanaky Tủ đông 1 ngăn Sanaky mặt kính cường lực VH-1599HYKD (100 lít)
22%
Mô tả sản phẩm

Tủ đông 1 ngăn Sanaky mặt kính cường lực VH-1599HYKD (100 lít) mới nguyên đai nguyên kiện. Xp thông tin sản phẩm và nhận ngay ưu đãi tại Thế Giới Điện Máy 247.

Sanaky Tủ đông 1 ngăn Sanaky VH-1599HY - 100 lít
23%
Mô tả sản phẩm

Tủ đông 1 ngăn Sanaky VH-1599HY - 100 lít mới nguyên đai nguyên kiện. Xp thông tin sản phẩm và nhận  ngay ưu đãi tại Thế Giới Điện Máy 247.

Sanaky Tủ đông 2 ngăn 2 cánh inverter Sanaky VH-4099W3 280 lít
13%
Mô tả sản phẩm

Tủ đông 2 ngăn 2 cánh inverter Sanaky VH-4099W3 280 lít mới nguyên đai nguyên kiện. Xp thông tin sản phẩm và nhận ngay ưu đãi tại Thế Giới Điện Máy 247.

Sanaky Tủ đông 2 ngăn 2 cánh mở Sanaky VH 2899W1 (220 lít)
15%
Mô tả sản phẩm

Tủ đông 2 ngăn 2 cánh mở Sanaky VH 2899W1 (220 lít) mới nguyên đai nguyên kiện. Xp thông tin sản phẩm và nhận ngay ưu đãi tại Thế Giới Điện Máy 247.

Sanaky Tủ đông 2 ngăn 2 cánh Sanaky VH-5699W3 400 lít
10%
Mô tả sản phẩm

Tủ đông 2 ngăn 2 cánh Sanaky VH-5699W3 400 lít mới nguyên đai nguyên kiện. Xp thông tin sản phẩm và nhận ngay ưu đãi tại Thế Giới Điện Máy 247.

Sanaky Tủ đông 2 ngăn 2 cánh Sanaky VH-6699W3 (485 lít)
8%
Mô tả sản phẩm

Tủ đông 2 ngăn 2 cánh Sanaky VH-6699W3 (485 lít) mới nguyên đai nguyên kiện. Xp thông tin sản phẩm và nhận ngay ưu đãi tại Thế Giới Điện Máy 247.

Sanaky Tủ đông 2 ngăn đông mát Sanaky VH-3699W3 - 260 lít
16%
Mô tả sản phẩm

Tủ đông 2 ngăn đông mát Sanaky VH-3699W3 - 360 lít mới nguyên đai nguyên kiện. Xp thông tin sản phẩm và nhận ngay ưu đãi tại Thế Giới Điện Máy 247.

Sanaky Tủ đông 2 ngăn đông và mát inverter Sanaky VH-4099W4K (280 lít, nắp kính xám)
15%
Mô tả sản phẩm

Tủ đông 2 ngăn đông và mát inverter Sanaky VH-4099W4K (280 lít, nắp kính xám) mới nguyên đai nguyên kiện. Xp thông tin sản phẩm và nhận ngay ưu đãi tại Thế Giới Điện Máy 247.

Sanaky Tủ đông 2 ngăn Sanaky VH-2899W3 - 230 lít
16%
Mô tả sản phẩm

Tủ đông 2 ngăn Sanaky VH-2899W3 - 230 lít mới nguyên đai nguyên kiện. Xp thông tin sản phẩm và nhận ngay ưu đãi tại Thế Giới Điện Máy 247.

Alaska Tủ đông Alaska 1100 lít HB-1100
8%

Tủ đông Alaska 1100 lít HB-1100

13,990,000₫ 15,200,000₫
So sánh
Tủ đông Alaska 1100 lít HB-1100
Giá bán: 13,990,000₫
Mô tả sản phẩm

Tủ đông Alaska HB-1100 mới nguyên đai nguyên kiện. Xp thông tin sả phẩm và nhận ngay ưu đãi tại Thế Giới Điện Máy 247.

Alaska Tủ Đông Alaska 1100 lít HB-1100C
8%

Tủ Đông Alaska 1100 lít HB-1100C

17,990,000₫ 19,500,000₫
So sánh
Tủ Đông Alaska 1100 lít HB-1100C
Giá bán: 17,990,000₫
Mô tả sản phẩm

Tủ Đông Alaska HB-1100C mới nguyên đai nguyên kiện. Xp thông tin sản phẩm và nhận ngay ưu đãi tại Thế Giới Điện Máy 247.

Alaska Tủ đông Alaska 1200 lít HB-1200C
8%

Tủ đông Alaska 1200 lít HB-1200C

20,000,000₫ 21,670,000₫
So sánh
Tủ đông Alaska 1200 lít HB-1200C
Giá bán: 20,000,000₫
Mô tả sản phẩm

Tủ đông Alaska HB-1200C mới nguyên đai nguyên kiện. Xp thông tin sản phẩm và nhận ngay ưu đãi tại Thế Giới Điện Máy 247.

Alaska Tủ đông Alaska 1400 lít HB-1400
6%

Tủ đông Alaska 1400 lít HB-1400

19,700,000₫ 21,000,000₫
So sánh
Tủ đông Alaska 1400 lít HB-1400
Giá bán: 19,700,000₫
Mô tả sản phẩm

Tủ đông Alaska HB-1400 mới nguyên đai nguyên kiện. Xp thông tin sản phẩm và nhận ngay ưu đãi tại Thế Giới Điện Máy 247.

Alaska Tủ đông Alaska 1400 lít HB-1400C
7%

Tủ đông Alaska 1400 lít HB-1400C

21,650,000₫ 23,200,000₫
So sánh
Tủ đông Alaska 1400 lít HB-1400C
Giá bán: 21,650,000₫
Mô tả sản phẩm

Tủ đông Alaska HB-1400C  mới nguyên đai nguyên kiện. Xp thông tin sản phẩm và nhận ngay ưu đãi tại Thế Giới Điện Máy 247.

Lọc Sắp xếp Danh mục
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0962 538 373