Máy rửa bát

Bosch Máy Rửa Bát âm Tủ Bosch SMV6ZDX49E Serie 6
5%
Mô tả sản phẩm

Máy Rửa Bát âm Tủ Bosch SMV6ZDX49E Serie 6 mới, nguyên đai, nguyên kiện. Xp thông tin chi tiết về sản phẩm và nhận ngay ưu đãi tại Thế Giới Điện Máy 247.

Bosch Máy rửa bát bán âm Bosch SMI4ECS14E
8%
Mô tả sản phẩm

Máy rửa bát bán âm Bosch SMI4ECS14E  mới, nguyên đai, nguyên kiện. Xp thông tin chi tiết về sản phẩm và nhận ngay ưu đãi tại Thế Giới Điện Máy 247.

Bosch Máy rửa bát Bosch bán âm SMI6EDS57E  serie 6
7%
Mô tả sản phẩm

Máy rửa bát Bosch bán âm SMI6EDS57E  serie 6 mới, nguyên đai, nguyên kiện. Xp thông tin chi tiết về sản phẩm và nhận ngay ưu đãi tại Thế Giới Điện Máy 247.

Bosch Máy rửa bát Bosch bán âm SMU6ZCS52S serie 6
7%
Mô tả sản phẩm

Máy rửa bát Bosch bán âm SMU6ZCS52S serie 6 mới, nguyên đai, nguyên kiện. Xp thông tin chi tiết về sản phẩm và nhận ngay ưu đãi tại Thế Giới Điện Máy 247.

Bosch Máy Rửa Bát Bosch SMI6ZCS49E Serie 6 Bán Âm
7%
Mô tả sản phẩm

Máy Rửa Bát Bosch SMI6ZCS49E Serie 6 Bán Âm mới, nguyên đai, nguyên kiện. Xp thông tin chi tiết về sản phẩm và nhận ngay ưu đãi tại Thế Giới Điện Máy 247.

Bosch Máy rửa bát Bosch SMS4EVI14E
11%

Máy rửa bát Bosch SMS4EVI14E

14,200,000₫ 16,000,000₫
So sánh
Máy rửa bát Bosch SMS4EVI14E
Giá bán: 14,200,000₫
Mô tả sản phẩm

Máy rửa bát Bosch SMS4EVI14E mới, nguyên đai, nguyên kiện. Xp thông tin chi tiết về sản phẩm và nhận ngay ưu đãi tại Thế Giới Điện Máy 247.

Bosch Máy rửa bát Bosch SMS6ZCI00E series 6
9%
Mô tả sản phẩm

Máy Rửa Bát Bosch SMS6ZCI00E mới, nguyên đai, nguyên kiện. Xp thông tin chi tiết về sản phẩm và nhận ngay ưu đãi tại Thế Giới Điện Máy 247.

Bosch Máy rửa bát Bosch SMS6ZCI42E sấy Zeolith
10%
Mô tả sản phẩm

Máy rửa bát Bosch SMS6ZCI42E sấy Zeolith  mới, nguyên đai, nguyên kiện. Xp thông tin chi tiết về sản phẩm và nhận ngay ưu đãi tại Thế Giới Điện Máy 247.

Bosch Máy Rửa Bát Bosch SMS6ZCI49E Series 6
9%
Mô tả sản phẩm

Máy Rửa Bát Bosch SMS6ZCI49E Series 6 mới, nguyên đai, nguyên kiện. Xp thông tin chi tiết về sản phẩm và nhận ngay ưu đãi tại Thế Giới Điện Máy 247.

Bosch Máy rửa bát Bosch SMS6ZDI48E Serie 6
9%
Máy rửa bát Bosch SMS6ZDI48E Serie 6
Giá bán: 24,500,000₫
Mô tả sản phẩm

Máy rửa bát Bosch SMS6ZDI48E Serie 6 mới, nguyên đai, nguyên kiện. Xp thông tin chi tiết về sản phẩm và nhận ngay ưu đãi tại Thế Giới Điện Máy 247.

Bosch Máy rửa bát Bosch SMS8YCI03E
9%

Máy rửa bát Bosch SMS8YCI03E

32,000,000₫ 35,300,000₫
So sánh
Máy rửa bát Bosch SMS8YCI03E
Giá bán: 32,000,000₫
Mô tả sản phẩm

Máy rửa bát Bosch SMS8YCI03E mới, nguyên đai, nguyên kiện. Xp thông tin chi tiết về sản phẩm và nhận ngay ưu đãi tại Thế Giới Điện Máy 247.

Bosch Máy rửa bát Bosch SMV6ZCX02E
7%

Máy rửa bát Bosch SMV6ZCX02E

25,500,000₫ 27,400,000₫
So sánh
Máy rửa bát Bosch SMV6ZCX02E
Giá bán: 25,500,000₫
Mô tả sản phẩm

Máy rửa bát Bosch SMV6ZCX02E mới, nguyên đai, nguyên kiện. Xp thông tin chi tiết về sản phẩm và nhận ngay ưu đãi tại Thế Giới Điện Máy 247.

Bosch Máy rửa bát Bosch SMV6ZCX42E
8%

Máy rửa bát Bosch SMV6ZCX42E

30,000,000₫ 32,740,000₫
So sánh
Máy rửa bát Bosch SMV6ZCX42E
Giá bán: 30,000,000₫
Mô tả sản phẩm

Máy rửa bát Bosch SMV6ZCX42E mới, nguyên đai, nguyên kiện. Xp thông tin chi tiết về sản phẩm và nhận ngay ưu đãi tại Thế Giới Điện Máy 247.

Bosch Máy rửa bát Bosch SMV6ZCX49E
7%

Máy rửa bát Bosch SMV6ZCX49E

30,000,000₫ 32,400,000₫
So sánh
Máy rửa bát Bosch SMV6ZCX49E
Giá bán: 30,000,000₫
Mô tả sản phẩm

Máy rửa bát Bosch SMV6ZCX49E mới, nguyên đai, nguyên kiện. Xp thông tin chi tiết về sản phẩm và nhận ngay ưu đãi tại Thế Giới Điện Máy 247.

Bosch Máy rửa bát Bosch SMV8YCX03E Serie 8
7%
Máy rửa bát Bosch SMV8YCX03E Serie 8
Giá bán: 33,500,000₫
Mô tả sản phẩm

Máy rửa bát Bosch SMV8YCX03E Serie 8 mới, nguyên đai, nguyên kiện. Xp thông tin chi tiết về sản phẩm và nhận ngay ưu đãi tại Thế Giới Điện Máy 247.

Bosch Máy rửa bát độc lập 14 bộ Bosch SMS6ECI07E
8%
Mô tả sản phẩm

Máy rửa bát độc lập 14 bộ Bosch SMS6ECI07E mới, nguyên đai, nguyên kiện. Xp thông tin chi tiết về sản phẩm và nhận ngay ưu đãi tại Thế Giới Điện Máy 247.

Bosch Máy rửa bát độc lập Bosch SMS2IVI61E
17%
Mô tả sản phẩm

Máy rửa bát độc lập Bosch SMS2IVI61E mới, nguyên đai, nguyên kiện. Xp thông tin chi tiết về sản phẩm và nhận ngay ưu đãi tại Thế Giới Điện Máy 247.

Bosch Máy rửa bát độc lập Bosch SMS4ECI14E
13%
Mô tả sản phẩm

Máy rửa bát độc lập Bosch SMS4ECI14E mới, nguyên đai, nguyên kiện. Xp thông tin chi tiết về sản phẩm và nhận ngay ưu đãi tại Thế Giới Điện Máy 247.

Bosch Máy rửa bát độc lập Bosch SMS4HCI48E
6%
Mô tả sản phẩm

Máy rửa bát độc lập Bosch SMS4HCI48E mới, nguyên đai, nguyên kiện. Xp thông tin chi tiết về sản phẩm và nhận ngay ưu đãi tại Thế Giới Điện Máy 247.

Bosch Máy rửa bát độc lập Bosch SMS8YCI01E
8%
Mô tả sản phẩm

Máy rửa bát độc lập Bosch SMS8YCI01E mới, nguyên đai, nguyên kiện. Xp thông tin chi tiết về sản phẩm và nhận ngay ưu đãi tại Thế Giới Điện Máy 247.

Lọc Sắp xếp Danh mục
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0962 538 373